Skip to main content

International Journal of Interdisciplinary Research

Fashion and Textiles Cover Image

Reviewers

Ravindra Adivarekar
Alyssa Adomaitis
Cheunsoon Ahn
Hyosun An
Ji Hyun Bae
Eunsoo Baek
Yoon Jeong Baek
Haeun (Grace) Bang
Elizabeth Bye
Marie Chae
Luis Chafer
Swagata Chakraborty
Hyo Jung Chang
Qing Chen
Ha Kyung Cho
Hyeon Jeong Cho
Yunjin Cho
Kyung-Hee Choi
Sooah Choi
Sun Young Choi
Yun Jung Choi
Ho Jung Choo
Anshu Singh Choudhary
Jaehoon Chun
Eleonora Di Maria
Ercüment Neşet Dizdar
Hyo Jin Eom
Gozde Goncu-Berk
Sumith Chandra Gopura
Jisoo Ha
Sejin Ha
Jung Ha-Brookshire
Hyunsook Han
Kyung Hwa Hong
Charlotte Horlyck
Hong Hu
Md. Imranul Islam
Shariful Islam
Cynthia Istook
Jinho Jang
Byoungho Ellie Jin
Hye Jung Jung
Sojin Jung
Karan Khurana
Chung-Wha Chloe Ki
Do Yuon Kim
Do-Hee Kim
Dong Eun Kim
Eundeok Kim
Ha Youn Kim
Hye-Shin Kim
Hyun Sook Kim
Ick-Soo Kim
Jongwon Kim
Jooyong Kim
Jooyoun Kim
Jung-Hwan Kim
Jung-Hyun Kim
Kohwoon Kim
Nokyeon Kim
Seeeun Kim
Sejin Kim
Sookhyun Kim
Sungmin Kim
Taekyeong Kim
Taeyoun Kim
Yun Jeong Kim
Fandong Kong
Helen Koo
Nazife  Korkmaz Memiş
Wi-Suk Kwon
Yoo Jin Kwon
Eunjung Lee
Ha Kyung Lee
Hanna Lee
Hyojeong Lee
Hyun-Hwa Lee
Joo Young Lee
Jung Eun Lee
Jung Jin Lee
Jungsoo Lee
Kyu-Hye Lee
Sae Eun Lee
Seungsin Lee
So Hee Lee
Suhyun Lee
Sungkyu Lee
Sun-Hee Lee
Yejin Lee
Yhe-Young Lee
Yoon Kyung Lee
Gang Li
Qiongzhen Liu
Jewon Lyu
Laura Mcandrews
Seoha Min
Gabriele Monti
Heekang Moon
Young-Joo Na
Rajkishore Nayak
Heekyoung Oh
Keunyoung Oh
Kyung Wha Oh
Hakan Özdemir
Huiju Park
Jinhee Park
Juhee Park
Juyeon Park
Saetbyul Park
Sujin Park
Jie Pei
Anum Rauf
Kelly Reddy-Best
Laura Rienda
Lorena Ruiz-Fernández
Diana Saiki
Huensup Shim
Soo In Shim
Eonyou Shin
Jooyoung Shin
Younsook Shin
Jihyeong Son
Su-Young Son
Guowen Song
Hwa Kyung Song
Sungeun Suh
In Hwan Sul
Chao Sun
Jihyun Sung
Julia Valle Noronha
Dong Wang
Yun Wang
Wiah Wardiningsih
Hongjoo Woo
Liwei Wu
Yingying Wu
Eunjou Yi
Eun-Hyuk Yim
Eunah Yoh
Dong Il Yoo
Hwa Sook Yoo
Jeong-Ju Yoo
Shinjung Yoo
Song-Yi Youn
Jiugang Yuan
Changsang Yun
Kun Zhang